Povodom Svjetskog dana voda i Međunarodnog dana šuma Maglajski aktivisti u borbi za zaštitu rijeke Bosne od nelegalnog šljunčarenja podržali akciju pošumljavanja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U sedmici kada se obilježavaju Svjetski dan voda i Međunarodni dan šuma, neformalna grupa građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ se pridružila akciji pošumljavanja na lokalitetu Oruče između Maglaja i Tešnja napominjući da je akcija pošumljavanja korisna i za aktivnosti kojima se oni bave u zaštiti korita rijeke Bosne, jer se pošumljavanjem preventivno djeluje i smanjuje rizik od mogućih poplava, kao što se zalaganjem za uređen vodotook kontrolisanom eksploatacijom šljunka smanjuju neregularnosti u ovoj oblasti i građani štite od poplava.

Dodatni ističu da je poznato da drveće doprinosi većoj akumulaciji i stvaranju rezervi vode i njenom sporijem oticanju, posebno kada se radi o obilnijim padavinama. U područjima koja su pod šumom su i manji rizici od bujičnih potoka i uopšte povećanja vodotoka rijeka, jer sva količina oborina ne padne na zemljište, jedan dio se zadrži na krošnjama drveća, grmlja i prizemne flore, odakle ispari.

„Učestvujemo i odazivamo se na sve korisne akcije za društvo, dio naših mlađih aktivista učestvovao na akciji koju je organizovalo Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK i Kantonalna uprava za šumarstvo povodom Međunarodnog dana šuma. I prošle godine smo povodom Svjetskog dana voda učestvovali u ekološkoj akciji čišćenja obale korita rijeke Bosne i okoliša. Ove godine ćemo prigodnom akcijom obilježiti i Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje, koji se službeno 22. aprila obilježava u više od 150 zemalja širom svijeta“, istakla je Zumra Gušo, predstavnica građanske grupe „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“.

Podsjećamo, trenutno na području Maglaja samo na lokalitetu „Ulišnjak – Fojnica“ do 31. maja izvode radovi na produbljivanju i čišćenju korita rijeke Bosne, a krajem prošle godine po Javnom pozivu za još pet određenih lokaliteta nije bilo zainteresovanih privrednih društava da izvedu te radove.  Krajnje je vrijeme da se označe kritične tačke i u saradnji sa nadležnom Agencijom za vodno područje rijeke Save pokrene procedura raspisivanja novog Javnog poziva. To je zadatak općinskih vlasti, a mi smo kao i prošle godine spremni da sa svoje strane predložimo te lokacije i da na legalan način zainteresovani i za eksploataciju šljunka kao nus proizvoda u čišćenju i produbljivanja korita sklope ugovor o vađenju materijala iz vodotoka rijeke Bosne i dobiju vodnu saglasnosti za 2022.godinu.