‘Posjeta Mješovite srednje škole Maglaj Tehničkom centru Ilidža’

Dana 28. aprila 2023. godine učenici profesori Mješovite srednje škole Maglaj, smjer mašinski tehničar i tehničar drumskog saobraćaja, posjetili su Tehnički centar na Ilidži.

Posjetu su realizovali uposlenici Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba iz Sektora za organizaciju pomoći na cesti, preventivu, obrazovanje i inovativnost – Silma Muminović i Anel Raščić. U okviru posjete učenici i profesori su se upoznali sa radom BIHAMK-a i to o pružanju tehničke pomoći vozačima, članstvu, saobraćajnom preventivnom odnosno projektima vezanim za povećanje sigurnosti u saobraćaju, međunarodnim saradnjama, kao i domenu informisanja javnosti o stanju na cestama. U sklopu posjete učenici su odslušali i edukativno predavanje o sigurnom ponašanju u saobraćaju kroz koje su imali priliku da se upoznaju sa rizicima i opasnostima sa kojima se mogu susresti u saobraćaju, kao i važnosti odgovornog ponašanja.

Izdvojili bi da je učenicima posebno bila zanimljiva aktivnost sa naočalama za simulaciju uticaja alkohola i narkotika, kao i simulatori prevrtanja i čeonog sudara  na kojima su uvidjeli važnost i značaj korištenja sigurnosnog pojasa tokom vožnje.

Pored svih ovih aktivnosti koje su imale za cilj uticati na svijest mladih osoba o opasnostima u saobraćaju učenici i nastavno osoblje škole su se upoznali i sa procesom obavljanja tehničkog pregleda vozila, a uposlenik BIHAMK Asistencije d.o.o. koji radi poslove pomoći na cesti, mehaničar Kenan Halvadžija, pokušao je učenicima približiti svoj posao na terenu i objasniti šta je sve bitno za sigurnu vožnju.

Ovim putem želimo da se zahvalimo Mješovitoj srednjoj školi iz Maglaja na inicijativi i na tome što su odabrali Bosanskohercegovački auto-moto klub za svoju stručnu posjetu.