RAMAZANSKI TOP SPREMAN KAO I SVAKOG RAMAZANA

Mjesec posta i Allahove blagodati, Ramazan, počinje 13.04.2021.godine u utorak i  završava se dolaskom velikog praznika Ramazanskog Bajrama, koji je 13.05.2021.godine.

U našem Maglaju početak Iftara ili završetak posta, za svaki dan Ramazana, oglasi se top sa Gradine u starom dijelu Maglaja kojeg čuva, održava i puca naš topčija Nagib Hasanić. On nije samo da puca i čuva tradiciju Nagib, Nago, uvijek ima brigu kako skupiti novac za punjenja našeg topa. Tako i ove godine, Nago prikuplja novčana sredstva za te svrhe, pa tko ima želju i mogućnost može našeg Nagu kontaktirati i pomoći mu u realizaciji ovog hajr djela. Kako kaže Nago on će pucati ako Bog da. Živio ti nama Nago još puno godina.