Grupa građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ radno obilježila Dan planete zemlje.

Dan planete Zemlje, koji se službeno 22.aprila obilježava u više od 150 zemalja širom svijeta. Tog datuma se podsjetimo u kakvom je stanju priroda planete na kojoj živimo, kao i da se stanovništvu ukaže na probleme eko sistema, na zagađenje naseljenih mjesta i na to kako poboljšati kvalitet životne sredine.

Neformalna grupa građana okupljena oko ideje „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ pokazala je odgovornost prema prirodi i radnom akcijom čistila obale rijeke Bosne, sa motom kako kažu „Čistimo obale rijeke Bosne i prirodu – čistimo korupciju“. Ovi aktivisti svojim djelima pokazuju kakvi u stvari moramo biti svi građani. Odgovorni i suprotstaviti se svakom nezakonitom narušavanju naše prirodne sredine.

Za naš portal je govorila Zumra Gušo jedna od aktivistica ove grupe : „Našom akcijom željeli smo ukazati na naše postojanje i da nadležnima skrenemo pažnju da u oblasti upravljanja vodotokom i na području naše općine postoje nepravilnosti, koje se ogledaju u  nekontroliranoj eksploataciji minerala i šljunka i sumnje na korupciju, zbog koje se gube značajni prihodi od izbjegavanja plaćanja naknade za stvarno izvađene količine šljunka.“

Da te sumnje nisu bile bez osnova potvrđeno je kroz zvanične informacije koje je Grupa dobila iz Sarajeva od nadležne Agencije za vodno područje rijeke Save koja glasi: „Agencija za vodno područje rijeke Save u 2021.godini za područje Općine Maglaj do sada nije imala zahtjeva za vađenje materijala iz vodotoka, pa shodno tome nije sklopila nijedan ugovor o vađenju materijala iz vodotoka rijeke Bosne, niti je izdala vodne saglasnosti za 2021.godinu“.

Takođe drugi učesnici ove akcije kažu: „Današnja ekološka akcija organizovana je i sa ciljem našeg omasovljenja, jer smatramo da organizovano možemo postići mnogo i da će nadležni takvim djelovanjem i nastupima više uvažavati naše stavove, sugestije i prijedloge koji će onemogućiti nelegalnu eksploataciju minerala  iz korita rijeke Bosne, vodnog i poljoprivrednog zemljišta uz njenu obalu“.

Slike sačinjene na lokacijama akcije govore nam da svi se moramo potruditi da zadržimo ove ljepote naše prirode.