Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju, Zavidovićima i Žepču

POLICIJA I INSPEKCIJE, POD PRITISKOM GRAĐANSKIH AKTIVISTA, POJAČANO KONTROLIŠU NELEGALNU EKSPLOATACIJU ŠLJUNKA, A ŠLJUNKARI KAŽU: “IPAK SE IZVEZE PONEKI KAMION, U DANE PRAZNIKA I VIKENDOM”.

Obezbjeđenjem informacija od zvaničnih institucija o legalnim lokalitetima za vađenje materijala iz korita rijeke Bosne i njenih pritoka, kao i sa zemljišta uz obalu rijeka, stvorena je početna baza za aktivnosti. Uključujući i upoznavanje građana sa prikupljenim informacijama, u cilju stvaranja mogućnosti da prepoznaju i reaguju na uočene nelegalne radnje, prijavom nadležnim organima.

Trenutno je na području Maglaja legalno iskopavanje samo na lokalitetu Ulišnjak-Fojnica, a na području Žepča, takođe do 31.12.2021. godine „Između gradskog kolskog i željezničkog mosta“, „Naselje Begov Han“, „Naselje Golubinja do ušće Željeznice“, „Naselje Želeća uzvodno od mostova“, „Ušće rijeke Ograjine“ i „Ušće rijeke Papratnice“.

Na raspisane Javne pozive od strane Agencije za vađenje materijala iz vodotoka ponude nisu dostavljene za lokalitete u općini Zavidovići „Brezik“, „Pjenovac“ i „Skroze“ na rijeci Krivaji i za „Ušće Krivaje i Bosne“.  Kao ni za lokalitete na području općine Maglaj  „Uzvodno iz gradskog mosta“ i „Nizvodno od gradskog mosta“, kao ni za „Omerdino polje“,  „Ušće rijeke Jablanice“ i „Ušće rijeke Liješnice“.

U cilju informisanja građana, dvije grupe aktivista, jedna za Maglaj i druga za Zavidoviće i Žepče, su u svojim sredinama organizovali lijepljenje plakata sa mapama odobrenih lokacija za eksploataciju šljunka, podjelu info letaka, a pokrenuta je i bilbord kampanja i kampanja putem web banera na lokalnim portalima.

Iz grupa su zajednički pozvali građane da, ukoliko uoče ili imaju sumnje u nelegalnu eksploataciju šljunka na nekim lokacijama da to prijave. Prijave se mogu podnijeti Federalnom vodnom inspektoratu na telefon 033/563-382 ili mejl: info@fuzip.gov.ba ili nadležnim policijskim stanicama MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, u Maglaju, Zavidovićima i Žepču.