VIJEĆNICI MAGLAJSKOG OPĆINSKOG VIJEĆA U POSJETI KOD PREMIJERA ZE-DO KANTONA

Na sastanku kod premijera gospodina Mirnesa Bašića, vijećnici Eldis Kusur i Jasmin Begić, razgovarali  su o ekonomskom razvoju Maglaja, kao i boljem statusu naše općine u okviru Vlade ZE-DO kantona.

Dogovoreni su neki manji projekti koji se mogu odmah realizovati, a o većim projektima neophodno je animirati općinsku administraciju na apliciranje po javnim pozivima.

Takođe, premijer nas je obavijestio o zadnjem javnom pozivu, gdje naša općinska administracija nije ni aplicirala, pa je tako veliki dio tih sredstava od 1,4 miliona otišao u Olovo, a po 100 hiljada drugim općinama koje su tražile taj iznos.

Za naš portal vijećnik Eldis Kusur je rekao da borba za bolji Maglaj uvijek traje, bez obzira tko bio na vlasti. Dok vijećnik Jasmin Begić istaknuo je veliko zadovoljstvo prijemom kod Premijera Mirnesa Bašića, koji je obećao realizaciju manjih projekata u narednom periodu.

Svaka čast našim Maglajskim vijećnicima koji nastoje Maglaj učiniti boljim mjestom za življenje.