Maglaj i Maglajlije nikada neće zaboraviti 17. novembar

Maglaj se s ponosom sjeća 17. novembra 1992. godine kada je izvedena prva oslobodilačka akcija pripadnika maglajske 327. viteške brdske brigade ARBiH. Tada su pripadnici Protivdiverzantnog voda (PDV) Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Maglaj, u dobro pripremljenoj i briljantno izvedenoj akciji, oslobodili veliki dio privremeno zauzete teritorije na koti Spahića gaj. Sve je počelo u ranu zoru 17. novembra, kada su pripadniciu PDV-a zajedno sa borcima iz čete Stari Grad, čete Kosova i zeničkih četa 69. i 25., po teškim vremenskim prilikama, probili agresorski obruč, unijeli paniku i oslobodili veliki dio teritorije uspostavivši nove linije odbrane. Ovom akcijom, sada se može reći, tok rata je promjenjen, jer Maglaj, agresoru više nije bio kao na dlanu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *