OPĆINA MAGLAJ BILJEŽI PAD PRIHODA I U OVOJ GODINI

Budžet općine manji za oko milion KM !!!

I dok općine u našem okruženju bilježe evidentan rast prihoda i investicija, u Maglaju je ekonomsko stanje drugačije. Usvojen je budžet općine koji je za oko milion KM manji nego prošle godine i iznosi oko 7,8 miliona KM. Istina, bio bi još i manji da nije „napuhan“, kako kažu u opoziciji. Lokalna vlast i ove godine kao i proteklih 5.godina ništa ne radi da to stanje promijeni. Jednostavno 80% budžeta ide za plate administracije, a od kapitalnih projekata u 2022. navedeni su projekti saniranja puteva, krpanje rupa na ulicama kao i zamjena sijalica ulične rasvjete.

Iz navedenog se vidi, da će naša radna snaga, pored općina u okruženju, tražiti zaposlenje, i u zemljama EU.